Maksillofasyal Cerrahi, Kraniofasiyal Cerrahi, Mikrocerrahi, El Cerrahisi, Kaza Cerrahisi, Doğmalık Malformasyonların Cerrahisi, Yanık Tedavisi ve Estetik Cerrahi, plastic surgery, reconstructive surgery, aesthetic surgery, hand surgery, microsurgery, Cenk Demirdöver, Cenk, Demirdöver

Başlık İndeksini Listele


 
Sayı Başlık
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Özet
Bahattin Çeliköz
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Özet
A. Cemal Aygıt
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Özet
Metin Yavuz
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) A New and Practical Instrument for Antihelix Scoring: Gillies Skin Hook Özet   PDF (English)
Özay Özkaya, Derya Bingöl, Onur Egemen, Mithat İsmail Akan, Kadir Tasasız
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) BRAKİYAL ARTER DEFEKTİNİN EŞLİK ETTİĞİ ANTEKÜBİTAL FOSSA YUMUŞAK DOKU DEFEKTİNİN KAPATILMASINDA PEDİKÜLLÜ LATİSSİMUS DORSİ KAS FLEBİ TRANSFERİ Özet   PDF
Mustafa KESKİN , Ahmet DUYMAZ , Zekeriya TOSUN , Nedim SAVACI
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) CERRAHIN SİNTİGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNE UYUMUNU ARTIRACAK BİR YÖNTEM: ÜST ÜSTE BİRLEŞEN GÖRÜNTÜLER Özet   PDF
Tonguç İŞKEN , Hakan DEMİR , Cenk ŞEN , Şahin ALAGÖZ , Serkan İŞGÖR , Murat ONYEDİ , Hakkı İZMİRLİ
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) CHARLES E. HORTON M. D. Sr. Özet   PDF
Namık K. BARAN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) KALICI AMELİYAT ÖNCESİ ÇİZİMLER ELDE ETMEK İÇİN KOLAY BİR YÖNTEM Özet   PDF
Tonguç İŞKEN , Jale ERDOĞAN , Şahin ALAGÖZ , Murat ONYEDİ , Hakkı İZMİRLİ
 
Cilt 16, Sayı 3 (2008) ORTOGNATİK CERRAHİ SONRASI CİDDİ BİR KOMPLİKASYON: GEÇ DÖNEM KANAMA Özet   PDF
Tolga ERYILMAZ , Mübin ARAL , Reha YAVUZER , Selahattin ÖZMEN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) OSTEOTOMİ HATLARININ İŞARETLENMESİNDE KURŞUN KALEM KULLANIMI Özet   PDF
M. Onur ÇUKURLUOĞLU , Billur SEZGİN , Selahattin ÖZMEN
 
Cilt 16, Sayı 2 (2008) TOPUKTA CERRAHİ SONRASI OLUŞAN VE NÖROMA İLE KARIŞAN EPİDERMAL İNKLÜZYON KİSTİ Özet   PDF
Tolga ERYILMAZ , Osman LATİFOĞLU , H. Yücel DEMİR , Şakir ÜNAL
 
Cilt 16, Sayı 3 (2008) TÜRK PLASTİK CERRAHİ GEÇMİŞİNDE EKSİK BİR PARÇA: OP. DR. CAFER TAYYAR KANKAT Özet   PDF
Ufuk AYDIN , Ramazan KAHVECİ
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) EPIDERMOLYSIS BULLOSA: CURRENT SURGICAL MANAGEMENT AND REVIEW OF THE LITERATURE Özet   PDF
Birol CİVELEK , D. TANYEL , E. BİLGEN , H.İ. İNAL , K. AKSOY , S. ÇELEBİOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ HASTANE ÇALIŞANLARINCA YETERİNCE TANINIYOR MU? Özet   PDF
Betül Gözel ULUSAL , Elif DURUKAN , Koray COŞKUNFIRAT , Tamer SEYHAN , Hüseyin BORMAN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) LATERAL YÜZ YARIKLARINDA MAKROSTOMİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ Özet   PDF
M.İhsan OKUR , Rüştü KÖSE , A.Mustafa YILDIRIM
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) LATİN HARFLERİ İLE YAYINLANMIŞ İLK PLASTİK CERRAHİ KİTABI: "CERRAHİ OLARAK TEDAVİ EDİLMİŞ CİLT KANSERLERİ" Özet   PDF
Osman AKDAĞ , Mustafa SÜTÇÜ , Mustafa KESKİN , Zekeriya Tosun , Nedim SAVACI
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) MARJOLIN'S ULCERS WHICH TRANSFORMED TO SQUAMOUS CELL CANCER LEADING TO AMPUTATION OF THE EXTREMITIES: CASE REPORTS AND OVERVIEW Özet   PDF
Mehmet BOZKURT , Emin KAPI
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) MEME REDÜKSİYONUNUN SOLUNUM FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ Özet   PDF
Nurten TURHAN-HAKTANIR , Fatma FİDAN , Gülengül KÖKEN , Yavuz DEMİR , Güray YILMAZ , Şükrü İŞLER
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) PİLOMATRİKSOMA: MALHERBE TÜMÖRÜ Özet   PDF
Yalçın KÜLAHÇI , Celalettin SEVER , Fatih UYGUR , Zafer KÜÇÜKODACI , Haluk DUMAN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) RAT KUYRUK REPLANTASYON REVASKÜLARİZASYON MODELLERİNDE OTOKANİBALİZASYONU ÖNLEME VE TESBİT YÖNTEMİ OLARAK KUYRUK ATELİ UYGULAMASI Özet   PDF
Tamer ŞAKRAK , A.Aydan KÖSE , Yakup KARABAĞLI , Cengiz ÇETİN
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YARA BAKIMINDA VAKUM YARDIMLI KAPAMA VE MODERN PANSUMAN KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Özet   PDF
Hatice AYHAN , İsmail ŞAHİN , Sevinç TAŞTAN , E. BİLGEN , Sevgi HATİOĞLU
 
Cilt 17, Sayı 1 (2009) THE IMPORTANCE OF THE CHIN DEFORMITY IN RHINOPLASTY CASES Özet   PDF
Burçak TÜMERDEM ULUĞ , İsmail KURAN
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) 1205 EL YARALANMASI OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ Özet   PDF
Tamer Şakrak, Sezi Mangır, Ahmet Körmutlu, Özlem Cemboluk, Özgen Kıvanç, Aydın Tekgöz
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) 143 Hastadaki 218 Bası Yarasının Cerrahi Tedavisi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi (Bası Yaraları) Özet   PDF
Zühtü Demir, Kubilay Özdil, Sibel Demir, Hıfzı Velidedeoğlu, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) 143 MANDİBULA KIRIKLI OLGUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ Özet   PDF
Okan Morkoç, Elif Eren Aydın, Habib Başkurt, Özlem Özgenç, Adnan Uzunismail
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) 156 Mandibula Fraktürlü Olgunun Retrospektif Analizi Özet   PDF
Hayati Akbaş, Ata Uysal
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) -20 C0'DE (CRYOPRESERVE EDİLMİŞ) HOMOGREFT SAKLANMASI Ayrıntılar   PDF
Asuman Sevin, Dilek Şenen, Gökhan Adanalı, Ayhan Turhan, Bülent Erdoğan
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) 20 EYLÜL 2006 PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ AÇILIŞ KONUŞMASI Özet   PDF
Güler GÜRSU
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) 232 MAKSİLLOFASYAL TRAVMALI HASTANIN GERİYE DÖNÜK ANALİZİ VE KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİ PROTOKOLLERİ Özet   PDF
Tamer Şakrak, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, İdris Elmas, Aydın Tekgöz, Cengiz Çetin
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) 232 Tetik Parmak Olgusunun Açık Cerrahi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
İsmail Aksu, Selçuk Akın, Burak Ersen, Orhan Tunalı, Mehmet Can Şakı
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) 30 YILDIR İYİLEŞMEYEN TİBİA FRAKTÜRÜ VAKASININ NEGATİF BASINÇLI YARA TEDAVİSİNİ TAKİBEN PEDİKÜLLÜ FİBULA FLEBİ İLE ONARIMI Özet   PDF
Umut Tuncel
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) 347 Serbest Doku Aktarımının Analizi: 6 Yıllık Deneyim Özet   PDF
Mustafa Deveci, Mustafa Şengezer, Selçuk Işık, Murat Türegün, Haluk Duman, Mustafa Nişancı, Yalçın Külahçı
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) 366 Mandibula Fraktürü olgusunun Analizi Özet   PDF
Haluk Duman, Mehmet Bozkurt, Mustafa Nişancı, Yalçın Külahçı, Mustafa Deveci, Murat Türegün, Selçuk Işık, Mustafa Şengezer
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) 576 BAZAL HÜCRELİ KANSER OLGUSUNUN RETROSPEKTİF ANALİZİ Özet   PDF
Sercin Tirelioğlu, Güzin Yeşim Özgenel, Gülaydan Filiz, Serhat Özbek, Ramazan Kahveci, Selcuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) 7 Aylık Gebe Bir Olguda Acil Pollisizasyon Özet
Ethem Güneren
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) 734 Akut Yanıklı Sivil ve Asker Hastanın Retrospektif Analizi Özet   PDF
Cengiz Açıkel, Fatih Peker, Fuat Yüksel, Ersin Ülkür, Bülent Kale
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) A Case of Hypospadias With Anal Localization Özet   PDF
Erdem Yormuk, Necmettin Kutlu, Mustafa Özbek
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) A GIANT RHEUMATOID NODULE OF THE HAND, AN IMPORTANT AND RARE DIFFERANTIAL DIAGNOSIS OF SWELLINGS OF THE HAND: CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW Özet   PDF (English)
Özay Özkaya Mutlu, Seda Asfuroğlu Barutca, Mithat Akan, Damlanur Sakız
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) A New Method For Elbow Arthrodesis For Soft Tissue Covarage: The Use Of Biceps Brachii Muscle Flap Özet   PDF (English)
Soysal Baş, Serçin Özkök, Utku Uyan, Mustafa Durğun
 
Cilt 26, Sayı 2 (2018) A Rare Case in Turkey: Cutaneous Myiasis after Traveling Özet   PDF
Mehmet Solmaz, Soner Karaali, Hasan Utkan Aydın, Hayri Ömer Berköz
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) A RARE CASE: CO-EXİSTENCE OF SIMULTANEOUS ANTEROGRADE AND RETROGRADE ULNAR POLYDACTYLY Ayrıntılar   PDF (English)
Alpay Duran, Nesibe Sinem Çiloğlu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) A RARE CAUSE OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA WHICH DEVELOPS AT AN EARLY AGE: EPIDERMODYSPLASIA VERRUCIFORMIS Özet   PDF (English)
Şeyda Güray Evin
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) A Rare Hıstory of Two Different Kinds of Long-Lasting Breast Implants in the Same Patient Özet   PDF (English)
Can İmdat Engin
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) A STRUCTURED ALGORITHM FOR DECISION-MAKING IN TREATMENT OF CARPAL TUNNEL SYNDROME: Preliminary Report KARPAL TÜNEL SENDROMLARININ TEDAVİSİNDE YAPILANDIRILMIŞ TEDAVİ ALGORİTMASI: Ön Rapor Özet   PDF (English)
Göktekin Tenekeci, Kazım Onur Ünal, Metin Akinci
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Abdominoplasti İnsizyonundan Meme Büyütmesi Özet   PDF
Tuğrul Maral, Hüseyin Borman
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) ABDOMİNOPLASTİ OLGUSUNDA KARIN ÖN DUVARINDA KİTLE: ENDOMETRİOZİS Özet   PDF
Hakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Sedat Tatar, Osman Latifoğlu
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) AÇIK RİNOPLASTİ SIRASINDA KULLANILABİLECEK PRATİK BİR ARAÇ; ÇENGELLİ SAÇ TOKASI Ayrıntılar   PDF
Uğur Horoz, Yakup Sarıgüney
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Açık Rinoplasti Yöntemiyle Yarık Dudak Burnu Deformitesi Onarımı Özet   PDF
Naci Karacaoğlan, Ata Uysal
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Acil Mikrovasküler Girişimlerimiz Özet
Tunç Şafak, Abdullah Keçik, Eser Yüksel, Necdet Uçar, Veli Aslani, Tacettin Güçer
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) AĞIR DOĞUMSAL PİTOZLU OLGULARIN ONARIMINDA SUPERİOR TABANLI FLEPLE (FRONTAL KAS İLERLETME) FRONTAL ASKI YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE (OTOJEN FASYA İLE) KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ Özet   PDF
Mehmet BOZKURT, Erol BENLİER, Yalçın KÜLAHÇI
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) AĞIR YANIKLAR SONUCU OLUŞAN MEME DEFORMİTELERİNİN ONARIMI Özet   PDF
Dilek ŞENEN, Belgizar AŞÇI, Asuman SEVİN, Dursun ATAKUL, İlsun ÖZKAYA, Bülent ERDOĞAN
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Ağız Mukozası Melanomları Özet   PDF
Cihat Borçbakan, İmad Hayderi
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Ağız Taban Yerleşimli Epidermoid Kist: Olgu Sunumu Özet   PDF
Muzaffer Durmuş, Abdül Kerim Yapıcı, Nuri Yiğit, Sebahattin Sarı, Serdar Öztürk
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) AKCİĞER KANSERİNİN DERİ METASTAZLARI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Hakan Bulam, Kemal Fındıkçıoğlu, Serhat Şibar, Sedat Tatar
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Akrilik Plak Yardımıyla Greftsiz Ankyloglossia : Olgu Sunumu Özet   PDF
Mübin Hoşnuter, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Sadık Şentürk, Nedim Savacı
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Aksesuar Tragus Tedavisinde Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Uğur Horoz, Mustafa Durgun, Buğçe Ballıoğlu, Hulda Rıfat Özakpınar, Emre İnözü, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Akut ve Kronik Denervasyonun Venöz Flep Yaşamına Etkisi Özet   PDF
Selçuk Akın, Oytun İdil, Mesut Özcan, Semiha Noyan, Şahin Sırmalı
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Akut Yanıkların Erken Tanjansiyel Eksizyonunda Ciltaltı Epinefrin Kullanımı Özet   PDF
Ersin Ülkür, Cengiz Açıkel, Özge Ergün, Bahattin Çeliköz, Sibel Poçan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) ALEV YANIĞI ZEMİNİNDE GELİŞEN PYOJENİK GRANÜLOM VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Ceyla Aliye Özbayoğlu, Esin Aksungur, Ahu Senem Demiröz
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Alexandrite Lazer Epilasyon Özet   PDF
Metin Görgü, Gürcan Aslan, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Alın ve Göz Çevresinde Botulinum Toksin A Uygulamalarımız Özet   PDF
Soner Tatlıdede, Seyfi Akbay, Gürsel Turgut, Çağrı Sade, Aylin Kurt, Lütfi Baş
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Alışılmadık Bir Milia Tablosu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Nezih Sungur, İ.Mithat Akan, M. Gürhan Ulusoy, Ömer Şensöz
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Alt Dudağın Tam Kayıplarının Onarımında Gate Flep Tekniği ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cüneyt Özek, Hakan Gündoğan, Hakan Kerem, Tahir Gürler, Arman Çağdaş
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) ALT DUDAK REPLANTASYONU Ayrıntılar   PDF
Nilgün Markal ERTAŞ
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Alt Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmalarında Onarım ve Tedavi Prensipleri Özet   PDF
Bahattin Çeliköz, Muharrem Demiroğulları, Can Kopal, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Alt Ekstremite Defektlerinin Onarımında Fasyokutan Fleplerin Kullanım Biçimleri Özet   PDF
Naci Karacaoğlan, Hıfzı Velidedeoğlu, Ünal Şahin, Nebil Bozdoğan, Uğur Ercan, Birtan Çiçekci, Yılmaz Türkgüven
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Alt Ekstremite Distal Defektlerinin Distal Bazlı Fasyosubkutan Fleple Onarımı Özet   PDF
Ahmet Yazıcı, Selim Çelebioğlu, Cihat N. Baran, A. Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, Ömer Şensöz
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Alt Ekstremite Rekonstrüksiyonlarında Elektif Mikrovasküler Serbest Doku Aktarımları Özet   PDF
Cemal Şenyuva, Akın Yücel, Yağmur Aydın, İhsan Okur, Selçuk Kuyubaşı, Zeki Güzel
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Alt Ekstremite Yumuşak Doku Rekonstrüksiyonunda Serbest Flep Uygulamalarımız Özet   PDF
Cüneyt Özek, Özgür Erdem, Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cenk Tokat, Mehmet Alper, Tahir Gürler, Arman Çağdaş
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) ALT EKSTREMİTEDE İLERİ DERECEDE LOKAL REKÜRRENS VE İNTRANSİT METASTAZLI MALİGN MELANOM OLGUSU Özet   PDF
Ayşin Karasoy Yeşilada, Fatih Irmak, Kamuran Zeynep Sevim, Damlanur Sakız
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) ALT EKSTREMİTEDE KLASİK KAPOSİ SARKOMU CERRAHİ TEDAVİSİ Özet   PDF
Adem Topkara, Adem Özkan, Ramazan Hakan Özcan, Mustafa Öksüz, Neşe Çallı Demirkan
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Alt ekstremitede Masson tümörü: olgu sunumu Özet   PDF
Uğur Horoz, Hülda Rıfat Özakpınar, Enis Mert, Fatma Fulya Köybaşıoğlu, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) ALT GÖZ KAPAĞI EKTROPİONU: ETİYOLOJİ, SINIFLAMA VE CERRAHİ SEÇENEKLERİN İNCELENMESİ Özet   PDF
Ahmet Duymaz, Osman Akdağ, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Alt Göz Kapağı Rekonstrüksiyon Seçeneklerinin Gözden Geçirilmesi ve Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Hüseyin Borman, Tuğrul Maral
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) ALT GÖZ KAPAĞI TOTALE YAKIN DEFEKTLERİNİN SUPRORBİTAL ADA FLEBİ VE TARSOKONJONKTİVAL İLERLETME FLEBİN BİRLİKTE KULLANIMIYLA REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Engin Yılmaz
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) ALT GÖZ KAPAĞI ve MEDİAL KANTUS ONARIMINDA NAZAL KONDROMUKOZAL FLEP KULLANIMI Özet   PDF
Ersin ÜLKÜR, Hüseyin KARAGÖZ, Fatih UYGUR, Fuat YÜKSEL, Bahattin ÇELİKÖZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Alt Göz Kapağının Tam Kat Geniş Kayıplarında Kompoze Ada Flebi İle Üç Katlı Onarım Özet   PDF
Oğuz Çetinkale, Nuri Battal
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Alt ve Üst Göz Kapakların Nevüsü "Divided Nevüs" Özet   PDF
Selçuk Akın, Oytun İdil, Bülent Cihantimur, Mesut Özcan
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) ALTERNATİF ESTETİK UYGULAMALAR II: KARBOKSİTERAPİ VE OKSİTERAPİ Özet   PDF
Selahattin ÖZMEN, H.Yücel DEMİR, Reha YAVUZER, Osman LATİFOĞLU
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) ALTERNATİF ESTETİK UYGULAMALAR-1: MEZOTERAPİ Özet   PDF
Selahattin ÖZMEN, H.Yücel DEMİR, Reha YAVUZER, Kenan ATABAY
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) ALTERNATIVE APPROACH TO TRAUMATIC STENON DUCT INJURIES ACCOMPANIED BY GLANDULAR INVOLVEMENT: BOTULINUM TOXIN INJECTION TO THE GLAND IN CONJUNCTION WITH MICROSURGICAL REPAIR OF THE DUCT AT THE ACUTE SETTING Özet   PDF (English)
Mert Çalış, Zeynep Öz, Hakan Uzun, Burçe Özgen, Alp Çetin, Ali Emre Aksu
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) ALTI YAŞINDAKİ BİR OLGUDA AKUT MARJOLİN ÜLSERİ Özet   PDF
Mehmet Bozkurt, Samet Vasfi Kuvat, Halit Baykan, Emin Kapı, Selver Özekinci
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Altın implant ile lagoftalmi tedavisinin teknik detayları Özet   PDF
Gökçe Yıldıran, Osman Akdağ, Mehtap Karameşe, Malik Abacı, Zekeriya Tosun
 
Cilt 7, Sayı 3 (1999) Altıncı Kompartman Rüptürüne Bağlı Ekstensör Karpi Ulnaris Dislokasyonu Özet   PDF
Ömer Buhşem, Ahmet Karacalar, Mesut Özcan
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Ameloblastoma Olgu Bildirimi Özet   PDF
Onur Erol, Abdullah Keçik, K. Güler Gürsu
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Ancillary Procedures Of Maxillo-Facial Surgery Özet   PDF
Bahattin Çeliköz, Se-min Baek
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) ANKAFERD® KANAMA DURDURUCUNUN PLASTİK CERRAHİ PRATİĞİNDE KULLANIM ALANLARI: OLGU SUNUMLAR Özet   PDF
Kemal FINDIKÇIOĞLU, Fulya FINDIKÇIOĞLU
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Anterior Tibial Bölge Defektlerinin Gastreknemius Muskülokütanöz Flep Tekniği ile Tek Evrede Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Onur Erol, Ali Barutçu, Cemalettin Çelebi
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Applications of Innervated Depressor Anguli Oris Flap In Lower Lip Reconstruction Özet
A. Teoman Tellioğlu, Uğur Koçer, Selim Çelebioğlu, Ömer Şensöz, Müfit Akyüz
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Areolanın Seboreik Keratosis'i ve 287 Hastanın Geriye dönük İncelenmesi Özet   PDF
Ragıp Özdemir, Turgut Ortak, Cihat N. Baran, Nezih Sungur, Gürhan Ulusoy, Hıdır Kılınç, Ömer Şensöz
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) ARSENİKOZİS VE ÇOKLU DERİ KANSERİ Özet   PDF
Hakan Mehmet Bulam, Başar Kaya, Ayşe Şencan, Serhan Tuncer, Osman Latifoğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Arter Saplı Groin Fleplerin El ve Bilek Defektlerinde Kullanımı Özet   PDF
Cemal Aytemiz, Yücel Öztan
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Arteria Metacarpea Dorsalis I Dağılım Tiplerinin Anatomik İncelenmesi Özet   PDF
A.Orhan Mağden, Candan Arman
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Arteria Metacarpea Dorsalis II'nin Orijin ve Dağılımının Anatomik İncelenmesi Özet   PDF
A.Orhan Mağden
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Arteriyel Pediküldeki Kısmi Daralmanın Toplam Flep Kan Akımı Ve Doku Perfüzyonu Üzerine Etkisi Özet   PDF
Dilek Bağdatlı, Sebat Karamürsel, Mustafa Deveci, Selçuk Surucu, Zühtü Demir, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Aşağı İnfratemporal Fossa Tümörlerinde Cerrahi Yaklaşım Özet   PDF
Bedrettin Görgün, İsmail Ermiş, Tamer Koldaş, Orhan Çizmeci
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) ASETİLEN Mİ ? HELYUM MU ? OYUNCAK UÇAN BALONLARLA BEKLENMEDİK ANDA GELEN YANIK YARALANMALARI Ayrıntılar   PDF
Yalçın KÜLAHÇI, Mehmet BOZKURT, Serdar ÖZTÜRK, Fatih ZOR, Mustafa ŞENGEZER
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Asfalt Yanıklarında Pratik Bir Tedavi Metodu: Vazelin Uygulaması Özet
Birol Civelek, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Aşı Skarı Üzerinde Deri Kanseri Gelişimi: Beş Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Özet   PDF
Mehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tezcan, İrfan Özyazgan, Charles E. Horton
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) AŞI SONRASI KOLDA PİLOMATRİKOMA: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Zeynep Tuzlalı, Burak Kaya, Aylin Heper, Serdar Mehmet Gültan
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Asimetrik Meme Nedeni Olarak Hamartom: İki Olgu Sunumu Özet   PDF
Osman Latifoğlu, Sühan Ayhan, Şakir Ünal, Mustafa Cömert, Sibel Yenidünya, Seyhan Çenetoğlu, Kenan Atabay
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Kolumella ve Septum Defektinin Supratroklear Flep ile Onarımı : Olgu Sunumu Özet   PDF
Haluk Duman, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
 
Cilt 22, Sayı 2 (2014) Atipik Bölgede Gelişen Bası Yarası Özet   PDF
Selami Serhat Şirvan, Kamuran Zeynep Sevim, Dağhan Dağdelen, Semra Karşıdağ, Banu Nursoy Şirvan, Leyla Terhan
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Atorvastatinin Sıçan Kompozit Greftlerinde Anjiyogenezis ve Kas Kalınlığı Üzerine Etkileri Özet   PDF (English)
Nesibe Sinem Çiloğlu, Afet Öncel, Kamil Güray Yeşiladalı
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Auricular Kondroid Syringoma Özet   PDF
Ahmet Yılmaz Terzioğlu, Gürcan Aslan, Bülent Çığşar
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Ayak Beşinci Parmağinin Konjenital Kontraktüründe Modifiye Butler Artroplastisi "Olgu Sunumu" Özet   PDF
Eser Aydoğdu, Aykut Mısırlıoğlu, Tayfun Aköz
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Ayak Bileği ve Topuk Bölgesi Defektlerinde Serbest Flep Alternatifi: Geciktirme Yapılmış, Ters Akımlı Sural Ada Flebi Özet   PDF
Mehtap Karameşe, Gökçe Ünal Yıldıran, Osman Akdağ, Muhammed Nebil Selimoğlu, Malik Abacı, Zekeriya Tosun
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Ayak Defektlerinin Onarımında Peroneal Ada Flebinin Kullanımı Özet
Serdar Gültan, Gökhan Adanalı, Murat Emiroğlu, Erdem Yormuk
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Ayak Dorsalinde İğsi Hücreli Lipom: Olgu Sunumu Özet   PDF
Muzaffer Durmuş
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Ayak İkinci Parmak Transplantasyonu İle Üç Nokta Tutmasının (Tripod Pinch) Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Ferit Demirkan, Metin Manouchehr Eskandari, Emrah Arslan, Şakir Ünal, İbrahim Cin
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Ayak Tabanı Defektlerinin Kapatılmasında Sinir Pediküllü M. Tensor Lata Kas-Deri Flebinin Yeri Özet   PDF
Muzaffer Altıntaş, Akdoğan Erözbek, Sıdıka Kurul, Fethi Orak
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) AYAKTA AĞIR YANIK KONTRAKTÜRÜNÜN TRANSFALANGEAL KİRSCHNER YARDIMLI DİSTRAKSİYON İLE TEDAVİSİ Özet   PDF
Şafak Uygur, Tuba Güçlü karadağ, Selahattin Özmen
 
Cilt 1, Sayı 3 (1993) Ayaktaki Staz Ülserlerinin Tedavisinde Subfasiyal Ven Ligasyonuyla Birlikte Deri Grefti Uygulaması Özet
Taner Korkut, Ahmet Aytekin, İsmail Kuran, Lütfi Baş
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) AYNI ARTER KULLANIMI İLE ARDIŞIK SKAPULAR SERBEST FLEP VE ‘TOE TO THUMB’ TRANSFER İLE FONKSİYONEL EL REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Önder Karaaslan, Erhan Sönmez, Özlem Karataş Silistreli, Yağmur Kaan Bedir
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) B PLANI: SERBEST STİL SERBEST FLEPLER Özet   PDF
Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mustafa Keskin
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) Bacak 1/3 Proksimali Geniş Defektlerinde Kimerik Gastroknemius-Medial Sural Arter Perforatör Fasyokütan Pervane Flep Kullanımı Özet   PDF
Can İlker Demir, Emrah Kağan Yaşar, Ceyhun Uzun, Aykut Gök, Kıvanç Emre Davun, Murat Şahin Alagöz
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Bacak Telenjiektazilerinin Flashlamp Pumped Pulsed Dye Lazer İle Tedavisi Özet   PDF
Metin Görgü, Gürcan Aslan, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Bacakta Perferik Vasküler Bozukluğa Bağlı İyileşmeyen Yara ve Mikrocerrahi Teknikle Onarımı Özet   PDF
Cemil Dalay, Metin Yavuz, Sabri Acartürk, Ersal Kaya, Erol Aksungur
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Baş Boyun Bölgesi Kutanöz Kistik Kitleleri Özet   PDF
Candemir Ceran, Çağla Çiçek, Ersin Akşam, Duriye Deniz Demirseren, Vedia Öztürk, Mustafa Erol Demirseren
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Baş Boyun Bölgesindeki 9 Yıllık Serbest Flep Uygulamalarımız Özet   PDF
Cüneyt Özek, Özgür Erdem, Ufuk Bilkay, Ulvi Güner, Cenk Tokat, Hakan Kerem, Mehmet Alper, Tahir Gürler
 
Cilt 9, Sayı 1 (2001) Baş Boyun Yerleşimli Arterio-Venöz Malformasyonlarda Selektif Embolizasyon Destekli Cerrahi Girşimler Özet   PDF
Yağmur Aydın, Tayfun Türkaslan, Cemal Şenyuva, Civan Işlak, Naci Koçer, Muzaffer Altıntaş
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Baş ve Boyun Bölgesi Deformitelerinde Doku Genişletici Uygulaması: 7 Yıllık Deneyim Özet   PDF
Yakup Çil
 
Cilt 3, Sayı 2 (1995) Baş ve Boyun Defektlerinin Onarımında Doku Genişletilmesi Uygulamalarımız Özet   PDF
Ata Uysal, Naci Karacaoğlan
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) BASAL CELL CARCINOMA IN YOUNG PATIENTS Özet   PDF (English)
Uğur Horoz, Emre Inozu, Avni Tolga Eryılmaz, Şafak Uygur, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Baş-Boyun Bölgesi Epidermoid Kanserlerinin Tedavisinde Boyun Diseksiyonlarının Yeri, Kriterleri: 5 yıllık Deneyim Özet   PDF
Özlem Karataş-Silistreli, Meltem Ayhan, Meltem Kılıç, Metin Görgü, Yücel Öztan, Nejdet Şişman
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) BAŞ-BOYUN REKONSTRÜKSİYONU SONRASI ORTAYA ÇIKAN FİSTÜLLERİN TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİNİ KULLANIMI Özet   PDF
Yener Demirtaş, Mehmet Çifci, Fatih Söylemez, Ahmet Karacalar
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) BASI YARALARINDA ENFEKSİYON AJANINI BELİRLEMEDE DOKU KÜLTÜRÜNÜN KULLANIMI Özet   PDF
Arzu Türkseven, Derya Özçelik, Elif Öztürk, Gülkan Karadağ, Hakan Çakıt, Handan Ankaralı
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Bası Yaralarının Cerrahi Tedavisi: 108 Olgunun Değerlendirilmesi Özet   PDF
Ali Rıza Erçöçen, Sarper Yılmaz, Zeki Can, Murat Emiroğlu, Erdem Yormuk
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Bası Yaralı Olgularad Tedavi Yaklaşımlarımız ve Sonuçlarımız Özet   PDF
Hayati Akbaş, Ata Uysal
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) BASİLLER ANGİOMATOSİS: NADİR GÖRÜLEN BİR CİLT LEZYONU Özet   PDF
Aydan Ayşe Köse, Yakup Karabağlı, A. Esra Koku, Özgül Paşaoğlu, Cengiz Çetin
 
Cilt 4, Sayı 1 (1996) Basit Bir Aygıt Yardımıyla Orta Büyüklükteki Saçlı Deri Defektlerinin Kapatılması Özet   PDF
Ahmet Seyhan, Sinan Nur Kesim
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Başparmağın Farklı Deformitelerinin Onarımında 1. Dorsal Metakarpal Arter Ada Flebinin Kullanımı Özet   PDF
Muhitdin Eski, Mustafa Nişancı, Fatih Zor, Mustafa Şengezer
 
Cilt 18, Sayı 1 (2010) BAYAN PLASTİK CERRAHLARIN KENDİLERİ İÇİN MEME REKONSTRÜKSİYONUNDA TERCİHLERİNİN ARAŞTIRILMASI Özet   PDF
Nevra Seyhan, Mustafa Keskin, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Bazal Hücreli Karsinomda Histolojik Özelliklerin Nüks ve İyileşmeye Etkileri Özet   PDF
C. Karaca, M. Görgü, Bülent Erdoğan, A. Gürlek, T. Aköz, Sezer Kulaçoğlu
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Bazal Hücreli Karsinomun Ender Yerleşim Alanları: Alt Dudak ve Popliteal Alan Özet   PDF
Elif Sarı, Kağan Bekircan, Önder Bozdoğan
 
Cilt 1, Sayı 1 (1993) Beden Dismorfik Bozukluğu : Hayal Edilmiş Çirkinlik Özet   PDF
KA Phillips Kısaltarak Çeviren Nalan Gen
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Beden İmgesi: İkinci Bedenimiz Ya Da Aynanın Arka Yüzü Özet   PDF
Orhan Babuçcu, Eksal Kargı, Mübin Hoşnuter, Berfu Babuçcu
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Benign Masseter Hipertrofisi Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Haluk Duman, Muharrem Demiroğulları
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) BİCEPS FEMORİS KASINDA MYOSİTİS OSSİFİKANS Özet   PDF
Önder Tan
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) BİLATERAL ELASTOFİBROMA DORSİ: OLGU SUNUMU Ayrıntılar   PDF
Zafer ÖZSOY, Zekeriya KUL, Aydın GÖZÜ, Sergülen DERVİŞOĞLU
 
Cilt 21, Sayı 3 (2013) Bilateral Femoral Greft Enfeksiyonun Sartorius Kas Flepleri ile Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Enver Arpacı, Aydın Koç, Esra Bilgen
 
Cilt 5, Sayı 2 (1997) Bilateral Grasilis Kas Flebi İle Anal Sfinkter Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan, Metn Görgü, Ahmet Terzioğlu, Eksal Kargı
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Özet   PDF
Emin KANSU, Şevket RUACAN
 
Cilt 9, Sayı 2 (2001) Bilimsel Yazı Nasıl Yazılır? Özet   PDF
Kenan Atabay, Selahattin Özmen, Osman Latifoğlu, Reha Yavuzer, Sühan Ayhan
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) Binder sendromlu bir olguda kolumellar yüksekliğin kostal kıkırdak grefti modifikasyonuyla ayarlanması Özet   PDF
safak uygur, Billur Sezgin, Mübin Aral, İsmail Küçüker, Selahattin Özmen
 
Cilt 24, Sayı 1 (2016) BİPEDİKÜLLÜ FİBULAR FLEP İLE TİBİA REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
ahmet kahraman, serdar yüce, hakan tekin, yasin canbaz, yılmaz sultanoğlu
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) BİPEDİKÜLLÜ SERBEST DERİN İNFERİOR EPİGASTRİK ARTER PERFORATOR (DİEP) FLEBİ İLE ALT EKSTREMİTE REKONSTRÜKSİYONU: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Nilay Fatma Yogun, Mehmet Veli Karaaltın, Ethem Güneren
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) BİR ACİL SERVİSE BAŞVURAN MAKSİLLOFASİYAL TRAVMA OLGULARI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA Özet   PDF
Hayriye Gönüllü, Sevdegül Karadaş, Dağhan Işık, Ömer Faruk Koçak, Hakan Tekin
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Bir ayak replantasyon vakasında pes-kavus deformitesinin onarımı Özet   PDF
Süleyman Taş, Rüştü Köse
 
Cilt 5, Sayı 1 (1997) Bir Başka Açıdan Rinoplasti Özet   PDF
Orhan Babuçcu, Osman Latifoğlu, Nursen Oral, Behçet Coşar, Kenan Atabay
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Bir Plastik Cerrahi Kliniğinde Yapılan 92 Serbest Flep Transferinin Retrospektif Analizi Özet   PDF
Tuğrul Maral, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan
 
Cilt 25, Sayı 4 (2017) Bir proksimal 1/3 seviyeli Kol replantasyon Vakasının Yönetimi Özet   PDF
Süleyman Taş
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Bir Vohlfahrtia Magnifica My Asisi Olgusu Özet   PDF
Mehmet Ketene, Necmettin Kutlu, Erdem Yormuk, Kürşat Altıntaş
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Bir Yanık Ünitesinde Yatarak Tedavi Edilen Akut Yanuklı Hastaların Maliyeti Özet   PDF
Cengiz Açıkel, Fikret Eren, Bahattin Çeliköz
 
Cilt 17, Sayı 3 (2009) BİR YIL İÇINDE OPERE EDİLEN 124 MANDİBULA FRAKTÜRÜ OLGUSUNUN GERİYE DÖNÜK İNCELENMESİ Özet   PDF
Cenk Demirdöver, Barış Şahin, Murat Ataseven, Heval Selman Özkan, Hasan Yücel Öztan
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) BİTKİSEL İLAÇ KULLANIMININ CERRAHİ AÇIDAN ÖNEMİ Özet   PDF
Ayşe Şencan, Mehmet Hakan Bulam, Ali Mübin Aral, Selahattin Özmen
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) BİYO-GENİŞLEMİŞ BİLOBE PLATYSMA KAS-DERİ FLEPLERİ İLE ALT DUDAK VE AĞIZ TABANI REKONSTRÜKSİYONU Özet   PDF
Aydan Ay, Ahmet Aytekin, Oygar Aytekin
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) BOTULİNUM TOKSİN A: KOZMETİK UYGULAMA VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Özet   PDF
Ahmet TERZİOĞLU, Doğan TUNCALI, Ayşe YÜKSEL BARUTÇU, Nesrin Tan BAŞER, Gürcan ASLAN
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Boutonniere Deformite Onarımında Ekstansör Tenotomi Sonuçlarımız Özet   PDF
Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Serdar Düzgün, Mustafa Şengezer
 
Cilt 24, Sayı 2 (2016) Burun Cildi Defektlerinin Rekonstrüksiyonuna Algoritmik Yaklaşım; 130 Vakanın Retrospektif Analizi Özet   PDF
Berrak Akşam, Mustafa Erol Demirseren, Candemir Ceran, Ersin Akşam, Duriye Deniz Demirseren
 
Cilt 4, Sayı 1 (1982) Burun Defektlerinin Rekonstrüksiyonu ve Yöntemlerin Karşılaştırılması Özet   PDF
İbrahim Yıldırım, Sıdıka Kurul, Muzaffer Altıntaş, Akdoğan Erözbek
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) BURUN TABANI, KOLUMELLA VE MEMBRANÖZ SEPTUM DEFEKTİNİN TEK SEANSLI ONARIMI: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Özlem A. Gündeşlioğlu
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Burun Ucunun Ultrasonografi İle Değerlendirilmesi Ve İnterdomal Yağ Yastıkçığı Özet   PDF
Eray Copcu
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Canlı ameliyat kaydı sırasında kullanılabilecek portatif bir aparat: Versatil tripod Özet   PDF (English)
Emin Kapı
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Çene Rekonstrüksiyonunda Kullanılacak Sekonder Damar Saplı Flep Hazırlanması Özet   PDF
Abdullah Keçik
 
Cilt 20, Sayı 1 (2012) CERRAHİ GİRİŞİM SONRASI ANJİOÖDEM: BİR OLGU SUNUMU Özet   PDF
Elif Sarı, Hülda Rıfat Özakpınar, Tolga Eryılmaz, Mustafa Durgun, Hüseyin Fatih Öktem, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 20, Sayı 2 (2012) CERRAHİ İŞARETLEME İÇİN UCUZ VE ETKİLİ BİR BOYA FORMÜLÜ Özet   PDF
Turgut Kayadibi
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Cerrahi Müdahale Edilen Evre III - IV Bası Ülserleri Olgularının Geriye Dönük Değerlendirilmesi Özet   PDF
Koray Gürsoy, Melike Oruç, Kadri Özer, Fethiye Berna Göktaş, Adile Turan, Uğur Koçer
 
Cilt 6, Sayı 1 (1998) Cerrahi Tedavi Komplikasyonları ve Ekspanse Stentlerle Mcindoe Vajinoplasti Özet   PDF
Ali Barutçu
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Çeşitli Defektlerin Onarımında Serbest Skapular Flep Kullanımı Özet   PDF
Selçuk Akın, Mesut Özcan, Ramazan Kahveci, Erhan Şafak
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Çeşitli Pansuman Malzemelerinin Deri Greft Donor Alanı İyileşmesi Üzerine Etkileri Özet   PDF
Mehmet Bekerecioğlu, Bekir Atik, Önder Tan, Nazım Durak
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Cherubism (Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi) Özet   PDF
Bahattin Çeliköz, Mustafa Deveci, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Ciddi Bir suçiçeği Komplikasyonu: Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu Özet   PDF
Sadık Şentürk, Zekeriya Tosun, Adem Özkan, Zeynep Karaçor, Nedim Savacı
 
Cilt 23, Sayı 3 (2015) Ciddi Hipospadias Komplikasyonlarının Düzeltilmesi İçin Yeni Öneriler Özet   PDF (English)
Dağhan Işık, Salim Bilici, Yasin Canbaz, İlhan Geçit, Serdar Yüce, Bekir Atik
 
Cilt 20, Sayı 3 (2012) ÇİFT ÇENE CERRAHİ YAPILAN SINIF III MALOKLÜZYONLU HASTALARDA GEÇ DÖNEM RELAPS ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet   PDF
İsmail Şahin, Doğan Alhan, Ramazan Murat Polat, Sıla Mermut Gökçe, Fatih Zor, Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Mustafa Nişancı, Selçuk Işık
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) ÇİFT İNSİZYONLU TÜBÜLARİZE ÜRETROPLASTİ Ayrıntılar   PDF
Mesut YAZICI, Eray COPCU, Barlas ETENSEL, Harun GÜRSOY
 
Cilt 4, Sayı 3 (1996) Cihat Borçbakan İle Türk Plastik Cerrahisi Özet   PDF
Selçuk Işık, Adnan Ataç, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 26, Sayı 1 (2018) CLEAR CELL ACANTHOMA IN AN UNEXPECTED LOCATION Özet   PDF
Atilla Adnan Eyüboğlu, Nilgün Markal Ertaş, Arzu Karataş Toğral, Eda Yılmaz Akçay
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Clinical Application of Skin Homograft For Extensive Burns Özet   PDF
Naki Selmanpakoğlu, Yücel Öztan, Mustafa Deveci, Mustafa Şengezer
 
Cilt 25, Sayı 3 (2017) CLINICAL OUTCOMES OF LARGE MENINGOMYELOCELE DEFECT REPAIR BY BILATERAL FASCIOCUTANEOUS ROTATION FLAPS WITH PERFORATORS. Özet   PDF (English)
Mustafa Kürşat Evrenos, Haldun Onuralp Kamburoğlu, Mehmet Seçer, Kadir Çınar, Mehmet Dadacı, Bilsev İnce
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) ÇOCUK BEZİ BASISINA BAĞLI GLUTEAL NEKROZ: OLGU SUNUMU Özet   PDF
Emin Kapı, Mehmet Bozkurt
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Çocuk Yanıklarında Erken Tüp Beslenme Özet   PDF
Nazım Gümüş, Cemil Dalay, Emrah Aslan, Levent Göcenler, Kamuran Kıvanç
 
Cilt 10, Sayı 1 (2002) Çocuklarda Görülen Anormal Skar Oluşumlarının Silikon Jel Blok İle Tedavisi Özet   PDF
Ömer Refik Özerdem, Recep Anlatıcı, Cemil Dalay, Erol Kesiktaş, Sabri Acartürk, Medih Çeliktaş
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) ÇOCUKLARDA SERBEST ANTEROLATERAL UYLUK FLEP TRANSFERLERİ İLE OLAN TECRÜBELERİMİZ Özet   PDF
Ömer ÖZKAN, O. Koray COŞKUNFIRAT, Özlenen DOĞAN, H. Ege ÖZGENTAŞ
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit Homeostazı Özet   PDF
Can Başaklar
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Çocuklarda Zıpkın ve Tornavida İle Meydana Gelen Penetran Yüz Yaralanmaları: İki Olgu Sunumu Özet   PDF
ahmet çetinbaş, serdar altun, mehmet ihsan okur, ali bal, aysun yıldız altun
 
Cilt 24, Sayı 3 (2016) Co-Exıstence of Bifid Median Nerve and Persistent Median Artery in a Pediatrıc Trauma Case Özet   PDF (English)
N.Sinem Çiloğlu, Alpay Duran, Hasan Buyukdogan, Ahmet Kürşat Yiğit, İhsan Türkmen
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Çok Parçalı Mandibula Kırıklarının Değerlendirilmesi Özet   PDF
Nazım Gümüş, Önder Kıvanç
 
Cilt 16, Sayı 1 (2008) ÇOKLU REPLANTASYONLARDA BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Ayrıntılar   PDF
Yener DEMİRTAŞ, Mehmet ÇİFCİ, Fatih SÖYLEMEZ, Ethem GÜNEREN, Ahmet KARACALAR
 
Cilt 23, Sayı 2 (2015) Çoklu Seviyeli Dijital Arter Yaralanmalarında Başarılı Onarım Özet   PDF
Mehmet Dadacı, Zeynep Altuntas, Bilsev İnce, Fatma Bilgen, Serhat Yarar, Mustafa Kürşat Evrenos
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) "COUP DE SABRE" (KILIÇ DARBESİ) Deformitesi Ve Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
Cengiz Açıkel, Bülent Kale, Bahattin Çeliköz
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Cranial Vault Reconstruction For Fronto-Orbital Fibrous Dysplasia Using Split-Cal Varial Bone Özet   PDF
Emin Mavili, Yücel Erk, Kemal Benli
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) CROSS-LEG LATİSSİMUS DORSİ SERBEST FLEP OLGUSUNDA PEDİKÜLLÜ FASYOKÜTAN FLEP İLE ARTERİYEL PEDİKÜLÜN KORUNMASI: VAKA TAKDİMİ Özet   PDF
Sebat Karamürsel, Dilek Bağdatlı, Selim Çelebioğlu
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Cryptotia (Bir Olgu Nedeniyle) Özet   PDF
Cevdet Barış, Harun Özkan, Cemal Aytemiz
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Custom-Made Silikon Göğüs Protezi İle Poland Sendromlu Bir Olguda Göğüs Deformitesi Onarımı Özet   PDF
Haluk Duman, Murat Türegün, Naki Selmanpakoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Cutis Verticis Gyrata Özet   PDF
Ertuğrul Özmen, Sabri Acartürk, Yalçın Kaya
 
Cilt 11, Sayı 1 (2003) Damak Onarımlarında Bukkal Mukoza Fleplerinin Yeri Özet   PDF
Erdem Tezel
 
Cilt 8, Sayı 1 (2000) Damak Yarığı Cerrahisinin Zamanlanması ve Damak Yarığının Erken Cerrahisi Özet   PDF
Figen Özgür
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Damakta Nekrotizan Siyalometaplazi Özet   PDF
Naci Karaçal, Ercan Yavuz, Umut Topal, Ömer Ambarcıoğlu, Necmettin Kutlu
 
Cilt 10, Sayı 3 (2002) Değişik Antioksidanların Kombine Kullanımı iskemik Hasarı Azaltmada daha Fazla Etkili mi? Özet   PDF
Erol Benlier, Oğuz Çetinkale, Remisa Şengül, Sabiha Civelek, Can Çınar, Şükrü Yazar
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) DEMİRYOLU YÜKSEK GERİLİM HATLARINA BAĞLI ELEKTRİK YARALANMALARI Özet   PDF
Mustafa NİŞANCI, Muhitdin ESKİ, Yakup ÇİL, İsmail ŞAHİN, Mustafa ŞENGEZER
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) DENEY HAYVANLARININ RENKLİ TELLER KULLANILARAK İŞARETLENMESİ Ayrıntılar   PDF
İrfan ÖZYAZGAN, Umut ÖZBEBİT, Teoman ESKİTAŞÇIOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 3 (1998) Deneysel Donuk Tedavisinde Bir Prostasiklin Analoğu, İloprost Kullanımı Özet   PDF
İrfan Özyazgan, Mustafa Tercan, Mehmet Bekerecioğlu, Hüseyin Üstün
 
Cilt 23, Sayı 1 (2015) Deneysel Fare Çalışmalarında Otokanibalizasyonu Önlemek İçin Yeni Bir Yöntem Özet   PDF
Kemalettin Yıldız, Nebil Yeşiloğlu, Arzu Akçal, Selami Serhat Şirvan, Memet Yazar
 
Cilt 8, Sayı 2 (2000) Deprem Yaralılarına Plastik Cerrahi Açısından Yapılacak Tedavi Prensipleri ve Marmara-99 Depremi Tecrübesi Özet   PDF
Tayfun Türkaslan, Oğuz Çetinkale, Akın Yücel, Yağmur Aydın, Muzaffer Altıntaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (1978) Deri Grefti Alınan Donör Alanların Kapatılmasında Collagen Film (Cutycol) Özet   PDF
Lütfi Baş, Erdem Yormuk, Sadun Uzel
 
Cilt 19, Sayı 3 (2011) DERİ GREFTİ UYGULAMASINI KOLAYLAŞTIRAN BASİT VE KULANIŞLI BİR KALIP YÖNTEMİ Özet   PDF
Burak Ersoy, Hakan Şirinoğlu
 
Cilt 2, Sayı 2 (1994) Deri Greftlerinde Reperfüzyon Hasarı Özet
M. Tevfik Ketene, Kutlu Sevin, Gökhan Adanalı, Erdem Yormuk
 
Cilt 9, Sayı 3 (2001) Deri Lezyonlarının Klinik Ön Tanı ve Histopatolojik Tanılarının Karşılaştırılması Özet   PDF
Mehmet Bekerecioğlu, Mustafa Tercan, Metin Karakök, Bekir Atik, Gökşen Hacımustafaoğlu, Dağhan Işık
 
Cilt 2, Sayı 3 (1994) Deri Malign Melanomunun Histopatolojisi Özet   PDF
Gültekin Kaner
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Derin İnferior Epigastrik Arter Perforatör Flebi İle Meme Rekonstrüksiyonu Özet
Sühan Ayhan, Yener Demirtaş, Alper Sarı, İlker Yazıcı, Selahattin Özmen
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) DERMATOFİBROSARKOM PROTUBERANS: 5 OLGUNUN İNCELENMESİ Özet   PDF
Semra Karşıdağ, Arzu Özcan, Ayşin Karasoy Yeşilada, Kemalettin Yıldız, Kemal Uğurlu
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Dermatofibrosarkoma Protüberans : Vaka Takdimi Özet   PDF
Eksal Kargı, Asuman Tuncel, Orgun Deren, Sezer Kulaçoğlu, Bülent Erdoğan
 
Cilt 21, Sayı 1 (2013) DERMATOFİBROSARKOMA PROTUBERANS: GENİŞ EKSİZYON İLE TEDAVİ EDİLEN 14 OLGUNUN ANALİZİ Özet   PDF
Mustafa Durgun, Caferi Tayyar Selçuk, Burhan Özalp, Hülda Rıfat Özakpınar, Ergin Seven, Mehmet Bozkurt, Ali Teoman Tellioğlu
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Dev Bazal Hücreli Karsinoma Özet
Orhan Babucçu, Mübin Hoşnuter, Eksal Kargı, Berfu Babucçu, Banu Gündoğan, Gülçin Aykanat
 
Cilt 18, Sayı 3 (2010) Dev Kıllı Nevüs Tedavisi Özet   PDF
Necmettin Kutlu, Seda Asfuroğlu Barutca, ilker Üsçetin, Muhammed Beşir Öztürk, Ufuk Askeroğlu
 
Cilt 10, Sayı 2 (2002) Dev Meningomyelosel Onarımı Özet   PDF
Nazım Gümüş, Yalçın Kaya, Sadık Karakaya, Naci Başar
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Dev Nevüslerde Cerrahi Yaklaşım Özet   PDF
Ali N. Mındıkoğlu, Agop Katoğyan, Gültekin Kaner
 
Cilt 2, Sayı 1 (1994) Development of An Experimental Model Model To Study The Effect of Denervation On Wound Healing Özet
Can İ. Engin, Seyhan Çenetoğlu, Ferit Demirkan, Kenan Atabay, Cemaleetin Çelebi, Ayşe Dursun
 
Cilt 24, Sayı 4 (2016) Diabetik sıçanlarda captopril ve anjiotensin II kombinasyon tedavisinin random patern deri fleplerinin canlılığı üzerine etkisi Özet   PDF
Binevş Heja AYGÖREN, Fatma ÖZ ATALAY, Berna AYTAÇ VURUŞKAN, Selçuk AKIN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1980) Dibbell Yöntemi ile "Cleft Lip-Nose" Onarımı Özet   PDF
Muvaffak Sipahioğlu, Onur Erol, Cemalettin Çelebi, Ege Özgentaş
 
Cilt 8, Sayı 3 (2000) Dijital Görüntülemenin Plastik Cerrahide Kullanımı Özet   PDF
Mustafa Keskin, Ata Uysal
 
Cilt 5, Sayı 3 (1997) Dijital Sinir Defektlerinin Onarımında Ven Grefti Kullanımı Özet   PDF
Ahmet Karacalar, Bülent Cihantimur, Selçuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) DİSTAL FALANKSTA KEMİK EROZYONU YAPAN TENDON KILIFI FİBROMU Özet   PDF
Şafak Uygur, Sühan Ayhan, Hakan Mehmet Bulam, Gonca Özgün, Ömer Uluoğlu
 
Cilt 13, Sayı 1 (2005) Distal Hipospadias Onarimlarinda Tipu (Tubülarize İnsize Plat Üretroplasti: Snodgrass) Yöntemi Sonuçlarimiz: 5 Yillik Deneyim Özet   PDF
Tamer Seyhan, Coşkun Şahin
 
Cilt 3, Sayı 3 (1995) Distal Pediküllü Posterior İnterosseöz Ada Flebi Özet   PDF
Can Gürbüz, Oğuz Polatkan, Ümit Kantarcı, Selim Çepel, Selma Polatkan
 
Cilt 7, Sayı 2 (1999) Distal Pediküllü Süperfisyal Sural Arter Flebi İle Bacağın 1/3 Distalinin Rekonstrüksiyonu Özet   PDF
Ahmet Bulut, Fahri Yılmaz
 
Cilt 12, Sayı 3 (2004) Distal Saplı Peroneus Brevis Kas Flebi İle Bacak Alt Uç Defektlerinin Onarımı Özet   PDF
Mithat Akan, Gülden Avcı, Tayfun Aköz
 
Cilt 3, Sayı 1 (1995) Distally Based Dorsalis Pedis Adipofascial Flap For Reconstruction Of The Distal Foot Contracture Özet   PDF
Naci Karacaoğlan, Ata Uysal
 
Cilt 12, Sayı 2 (2004) Diyabetik Ayak Perfüzyon Değerlendirilmesi ve Cerrahi Sonuçlara Etkisi Özet   PDF   PostScript
Tayfun Türkaslan, Muzaffer Altındaş
 
Cilt 11, Sayı 3 (2003) Diyabetik Ayak Ülserinde Yara Bakımı ve Cerrahi Girişimler Özet   PDF
A.Cemal Aygıt, Hüsamettin Top, Beyhan Çakır
 
Cilt 11, Sayı 2 (2003) Diyabetik Ayak ve Cerrahi Tedavisi Özet   PDF
H.İbrahim Canter, Erhan Sönmez, Aycan Kayıkçıoğlu, Figen Özgür
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) DİYABETİK AYAK YARA BAKIMINDA YENİLİKLER Özet   PDF
Betül Gözel Ulusal, Metin Görgü, Meltem Ayhan, Özlem Karataş Silistreli, Necdet Sişman, Yücel Öztan
 
Cilt 12, Sayı 1 (2004) DİYABETİK AYAK YARALARI Özet   PDF
Tayfun Türkaslan, Muzaffer Altındaş
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Diyabetik Ayak Yaralarına Multidisipliner Yaklaşım: Diyabetik Ayak Konseyi Özet   PDF
Kemal Fındıkçıoglu, Yener Demirtaş, Sebahattin Kandal, Sühan Ayhan, Osman Latifoğlu, Cemalettin Çelebi
 
Cilt 14, Sayı 2 (2006) DİYABETİK AYAKTA CERRAHİ TEDAVİ: İZLEM FORMUNA DAYALI 500 HASTANIN ANALİZİ Özet   PDF
Muzaffer ALTINDAŞ, Uğur Anıl BİNGÖL, Ali KILIÇ, Özgür PİLANCI
 
Cilt 13, Sayı 3 (2005) DİYABETİK YARALARIN TEDAVİSİNDE TOPİKAL GLUTATYON UYGULAMASI Özet   PDF
Mustafa Deveci, Serdar Öztürk, Yalçın Bayram, Ahmet Aydın, Ayşe Eken, Mustafa Şengezer
 
Cilt 14, Sayı 1 (2006) DİYABETİK YARALARIN TEDAVİSİNDE TOPİKAL GLUTATYON UYGULANMASI Ayrıntılar   PDF
Muzaffer Altındaş
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Doğmalık Penis Kıvrıklığı (Hipopadias Olmaksızın Kordi) Özet   PDF
Seyhan Çenetoğlu, Can İ. Engin, Ferit Demirkan, Cemalettin Çelebi, Namık K. Baran
 
Cilt 18, Sayı 2 (2010) DOĞUMSAL MAKSİLLOMANDİBULER FÜZYON Özet   PDF
Güniz Eker Uluçay, Ayşegül Yavuz, Şener Küçük, M. İlker Bilgiç, Tayfun Aköz
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Doğumsal ve Edinsel Penis Kısalığında Penis Uzatılması Özet   PDF
Mustafa Şengezer, Serdar Öztürk, Mustafa Deveci
 
Cilt 25, Sayı 1 (2017) DOKU EKSPANSİYONU: KOMPLİKASYON VE RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ Özet   PDF
Sinem Ciloglu, Alpay Duran
 
Cilt 19, Sayı 1 (2011) DOKU GENİŞLETİCİ UYGULAMALARI İÇİN YENİ VE PRATİK BİR YÖNTEM Özet   PDF
Hakan Şirinoğlu, Burak Ersoy, Erdem Tezel
 
Cilt 19, Sayı 2 (2011) DOKU GENİŞLETİCİ UYGULAMALARINDA KOMPLİKASYONLARIN AZALTILMASI Özet   PDF ()   PDF
Cenk Demirdöver, Haluk Vayvada, Hasan Güç, Mustafa Yılmaz
 
Cilt 4, Sayı 2 (1996) Doku Genişletici Uygulamalarının Komplikasyonları Özet   PDF
Erhan Şafak, Murat Tezcan, Ramazan Kahveci, Selçuk Akın, Mesut Özcan
 
Cilt 7, Sayı 1 (1999) Doku Genişleticiler Kullanılarak Geniş Miyelomeningosel Defektlerinin Kapatılması Özet   PDF
Cemal Aygıt, M. Kemal Hamamcıoğlu
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Doku Genişleticileri; 6 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz Özet   PDF
Figen Özgür, Oya Kocabalkan, Emin Mavili, Yücel Erk, Güler Gürsu
 
Cilt 13, Sayı 2 (2005) Doku Genişleticisine Bağlı Kas Nekrozu: Olgu Sunumu Özet   PDF
Teoman Eskitaşçıoğlu, İrfan Özyazgan, Atilla Çoruh, Mehmet Özköse
 
Cilt 21, Sayı 2 (2013) DOKU KAYBINA NEDEN OLAN DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU Özet   PDF
Osman Akdağ, Mustafa Sütçü, Mehtap Karameşe, Furkan Erol Karabekmez, Zekeriya Tosun
 
Cilt 1, Sayı 2 (1993) Dondurulmuş Periferik Sinir Greftlerinde Schwann Hücresi Migrasyonu Özet   PDF
Zeki Can, Kutlu Sevin, Erdem Yormuk
 
Toplam 1034 ögeden 1 - 250 arası 1 2 3 4 5 > >>