KALÇA EKLEM STABİLİTESİNİN SAĞLANMASI İÇİN SAPLI FONKSİYONEL ANTEROLATERAL KAS-DERİ FLEBİNİN KULLANILMASI (OLGU SUNUMU)

Şükrü Yazar, Metin Türkmen, Metin Çakmakçı

Özet


Gluteus maksimus kası kalça ve diz eklemini tesbit eder. Uyluğa ekstansiyon yaptırır, gövdeyi ayakta dik tutmada, yürümede ve merdiven çıkmada etkili bir kastır. Tamamının alınması durumunda kalça eklem fonksiyonlarının ve stabilitesinin bozulması kaçınılmazdır. Otuzsekiz yaşında erkek hastanın sağ gluteus maksimus kasının tamamı yumuşak doku sarkomu nedeniyle eksize edildi. Oluşan yumuşak doku defekti ve kalça eklem fonksiyonlarını onarmak için, saplı fonksiyonel anterolateral kas-deri flebi kullanıldı. Flep hazırlanırken, vastus lateralis kasının motor siniri fleple birlikte diseke edildi, böylece kasın fonksiyonel olması sağlandı. Bir buçuk yıldır takip edilen hasta herhangi bir zorluk yaşamadan yürüyebilmekte ve günlük aktivitelerini yerine getirebilmektedir. Saplı anterolateral uyluk flebi komplike kalça, uyluk, karın ve genital bölge defektlerinin tek aşamada fonksiyonel onarımı için uygun bir seçenektir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.