Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerin Psikiyatrik Yönleri

Zeynep Şen, Atilla Ersoy, Savaş Serel, Murat Emiroğlu, Serdar Gültan, Atilla Soykan

Özet


Popüler medyada plastik cerrahi, estetik ya da kozmetik cerrahi ile eşdeğer olarak değerlendirilir. Oysa plastik cerrahide kozmetik olanlar kadar rekonstrüktif prosedürler de gerçekleştirilir. Doğuştan ya da sonradan oluşan fiziksel deformiteler, travmaya bağlı yaralanmalar, yanıklar,bası yaraları, lenfödem, tümörler ve benzer birçok kalıtsal, tıbbi hastalıklar ya da tedavi yöntemleri sonucu ortaya çıkan vücut görünüm değişikliklerinin düzeltilmesine yönelik rekonstrüktif girişimler kişinin ruh sağlığını olumlu yönde etkiler.Burada bir bozukluğun, hasarın, eksikliğin giderilmesi, telafisi ve yapısal görünüm ve işlevselliğin mümkün olduğunca normal hale getirilmesi söz konusudur.Bu türden doğuştan ya da sonradan oluşan fiziksel deformitelerin giderilmesine yönelik rekonstrüktif cerrahi girişimlerin kişinin kendine güvenini,vücut imajı algısını, insanlar arası ve sosyal etkileşimlerini olumlu etkilediği kaydedilmiştir.Bu türden girişimler genel olarak ruh sağlığını destekleyici, duygu durumunu, kendi bedeninden memnuniyetini, sosyal işlevlerini kalkındırıcı etki eder.Plastik cerrahi girişimlerinden başarlı bir sonuç alabilmek için, preoperatif aşamada psikiyatrik değerlendirmeye başvurulmalı ve kişi ruhsal yönden hazırlanmalıdır.Böyle bir girişime karar verirken ruhsal yönden hazır olmayanlar baştan belirlenmelidir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.