YÜKSEK ENERJİLİ ATEŞLİ SİLAHLAR İLE ÖNKOL VE EL YARALANMALARINA AİT DENEYİM

Yakup Çil

Özet


Amaç: Ateşli silahların yaygın kullanımı ile ateşli silahlar ile meydana gelen yaralanma oranları artmaktadır. Bu çalışmanın amacı yüksek enerjili ateşli silah ile meydana gelen önkol ve el yaralanmasına ait tecrübelerin paylaşılmasıdır.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya; 2010-2015 yılları arasındaki dönemde yüksek enerjili ateşli silah ile önkol ve el bölgesinde yaralanma meydana gelmiş 7 hasta dahil edildi. Hastaların tamamı erkek hasta olup yaş ortalaması 25 yıl (21-33) idi. Hastalar yaralanma sonrası ilk 12 saat içinde ameliyat edildi. Yaralanma seviyesi 2 hastada önkol, 5 hastada el bölgesiydi. 2 el parmak yaralanmasında yaralanan parmakların revaskülarizasyona uygun olmadığı değerlendirildiğinden amputasyon işlemi gerçekleştirildi. Önkol yaralanması olan 2 hastada ve el parmak yaralanması olan 3 hastada interpozisyonel ven grefti kullanılarak damar onarımı yapıldı. 2 hastada safen ven, 3 hastada ayak dorsal venlerinden interpozisyonel ven grefti sağlandı.
Bulgular: Damar onarımı yapılan hastalarda mikrocerrahi işleme ait erken ve geç dönemde komplikasyon görülmedi. El yaralanmalı olguların hepsinde parmak falanksında kırık izlendi. Yaralanan hastalar takip döneminde ortalama 3 ameliyat (2-5) geçirdi.
Sonuç: Ateşli silah yaralanmalarında damar onarımı gereken durumlarda onarım bölgesinin yaralanma zonunun dışına taşınması, interpozisyonel ven grefti kullanımından kaçınılmaması, hastalara erken takip döneminde ciddi fizik tedavi programlarının başlanmasının faydalı olacağı kanısındayız.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Soldo S, Punltari CD.Injuries in Croatian Army brigade soldiers inflicted in an offensive action during the 1991/1992 war in Croating. Mil Med, 1998;163(6):42-2.

Pasch AR, Bishara RA, Lim LT, Meyer JP, Schuler JJ, Flanigan DP. Optimal Limb salvage in penetrating civilian vascular trauma. J Vasc Surg 1986;3(2):189-95.

Korvey AJ. Injuries of the lower limbs caused by anti personnel mines, the experience of the International Committee of the Red Cross. Injury, 1996;27(7):477-9.

Van Waes OJ, Van Lieshout EM, Hogendoom W, Halm JA, Vermeulen J. Treatment of penetrating trauma of the extremities:ten years’experience at a Dutch level 1 trauma center. Scand J Trauma Resusc Emerg Med 2013,21:2.

Miller Mark D.: Review of Orthopaedics, by W.B.Sounders Company, 1992.

Garfield RM, Neugut AL.Epidemiologic analysis of warfare: a historical review. JAMA 1991; 266(5):688-92.

Stizman J, Ernst CB. Management of arm arterial injuries. Surgery 1984;96:895-908.

Marcus NA, Blair WF, Schask JM:Low velocity gunshot wounds to the extremities. J Truama 1980,20:1061.

Kaiser AB.Overview of cephalosporin prophylaxis. Am J Surg 1988, 155:55.

Chung TL, Pumplin DW, Holton LH 3rd, Taylor JA, Rodriguez ED, Silverman RP. Prevention of microsurgical anastomotic trombosis using aspirin, heparin, and the glycoprotein IIB/IIIa inhibitor tirofiban. Plast Reconstr Surg 2007;120(5):1281-8.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.