MOBİUS SENDROMLU ANNE VE ÇOCUĞU: OLGU SUNUMU

Ulaş Bali, Ayşen Usluer, Levent Yoleri

Özet


Biz bu makalede kliniğimizde fasiyal paralizi nedeniyle opere olan 25 yaşında erkek hastanın ve fasiyal paralizisine ek olarak 6. kraniyal sinir paralizisi olan annenin hikayesini paylaştık. Erkek hasta polikliniğimize sol gözünü kapatamama ve sol ağız köşesinde sarkma şikayeti ile başvurdu. Operasyon amacıyla kliniğimize yatırılan hastanın refakatçısı olarak kalan annesinde de, sol periferik fasiyal paralizi ve ipsilateral 6. kraniyal sinir paralizisi olduğu gözlendi. Her iki hastanında mobius sendromunda görülebilecek bulgulara yönelik muayene ve taramaları yapıldıktan sonra, erkek hastaya lagoftalmus için temporal kas transpozisyonu, ağız köşesindeki sarkma için tendon grefti ile askı ve sural sinir ile CFNG operasyonları uygulandı.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Kumar D: Moebius syndrome. J Med Genet 5: 1367-1371, 1990

Strömland K, Sjögreen L, Miller M, GİLLBERG c, Wentz E, Johansson M, Nylen O, Danielsson A, Jacobsson C, Andersson J, Fernell E. Eur Paediatr Neurol. 2002;6(1):35-45

Lipson AH, Gillerot Y, Tannenberg aEG, Giur- gea S. Two cases of material antenatal sple- nic rupture and hypotension associated with Moebius syndrome and cerebral palsy in offspring. Eur J Pediatr 1996; 155: 800-4.

Fujita I, Koyanagi T, Kukita J, et al. Moebius syndrome with central hypoventilation and brainstem calcification: a case report. Eur J Pediatr 1991; 150: 582-3.

Slee JJ, Smart RD, Viljoen DL. Deletion of chromosome 13 in Moebius syndrome. J Med Genet 1991; 28: 413-4.

Mac Dermot KD, Winter RM, Taylor D, Baraitser M. Ocilofaciabulbar palsy in mother and son: review of 26 reports of familial transmission within the ‘Mobius spectrum of defects’ J Med Genet 1991. Jan;28(1):18-26

Guijarro –Martinez R, Hernandez-Alfaro G. Journal of Craniomaxillofacial Surgery. 2012 Jan;40(1):11-6

Carta A, Mora P, Neri A, Favilla S, Sadun AA, Ophthalmologic and systemic features in möbius syndrome an Italian case series, Opthalmology, 2011 Aug:118(8): 1518-23
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.