Kapak Görseli

GÖZ KAPAĞI TÜMÖRLERİNİN İNSİDANSI

Yavuz Keçeci, Funda Alkan Taşlı, Emin Sır, Güliz Özkök

Özet


Giriş: Göz kapağı tümörleri sık rastlanan lezyonlardır ve çok çeşitli benign ve malign tipleri vardır. Bu çalışma göz kapağı tümörlerinin saptanma sıklıklarını değerlendirmek ve bazı klinik özelliklerini sunmak için hazırlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2005 ile Aralık 2012 tarihleri arasında göz kapağı tümörü bulunan olguların klinik ve patolojik kayıtlarından yaş, cinsiyet, tümör lokalizasyonu ve histopatolojik bulguları incelendi.
Bulgular: Toplam 233 olguda göz kapağı tümörü vardı. Hastaların yaş ortalaması 50,4 olup malign tümörlü olgular için 63,2, benign tümörlü olgular için 46,2 olarak saptandı. Lezyonların %24,1’i malign, %75,9’u benign tümördü. En sık görülen malign tümör bazal hücreli karsinomdu (%86). Epidermoid karsinom (%7) ve bazoskuamöz karsinom (%7) daha az sıklıkla görüldüler. En sık rastlanan benign lezyonlar ise sırasıyla ksantelesma (%24), nevüs (%22), epidermoid kist (%15), fibroepiteliyal polip(%13) ve seboreik keratozdu (%10). Malign tümörler en sık olarak alt kapakta (%84), benign tümörler ise en sık olarak üst göz kapağında (%46) yerleşmişti.
Sonuçlar: Göz kapaklarında çoğunlukla benign karakterde olmak üzere birçok değişik tip tümör gelişebilmektedir. Malign tümörler ileri yaşlarda görülür ve genelde alt göz kapağı yerleşimlidir.

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Myers M, Gurwood AS. Periocular malignancies and primary eye care. Optometry, 2001; 72(11):705–712.

Deprez M, Uffer S. Clinicopathological features of eyelid skin tumors. A retrospective study of 5504 cases and review of literature, Am J Dermatopathol, 2009, 31(3):256–262.

Yanoff M, Fine BS. Ocular pathology. 5th ed. Ocular melanocytic tumors, vol. 17. Mosby Inc.; 2002, p. 641–51 (6 (185), p. 193–4)

Kandemir NO, Barut F, Bektaş S, Gün BD, Bahadır B, Yurdakan G ve ark. Göz kapağı ve konjonktivanın tümörleri ve tümör benzeri lezyonları. Turk Patoloji Derg. 2009;25:112-7.

Kumar R. Clinicopathologic study of malignant eyelid tumours. Clin Exp Optom 2010; 93: 4: 224–227

Xu XL, Li B, Sun XL, Li LQ, Ren RJ, Gao F et al. Eyelid neoplasms in the Beijing Tongren Eye Centre between 1997 and 2006. Ophthalmic Surg Lasers Imaging.2008;39:367-72.

Pornpanich K, Chindasub P. Eyelid tumors in Siriraj Hospital from 2000-2004. J Med Assoc Thai. 2005;88(Supll 9):11-4.

Coroi MC, Roşca E, Mutiu G, Coroi T, Bonta M. Eyelid tumors: histopathological and clinical study performed in County Hospital of Oradea between 2000-2007. Rom J Morphol Embryol. 2010;51:111-5

Cook BE Jr, Bartley GB. Epidemiologic characteristics and clinical course of patients with malignant eyelid tumors in an incidence cohort in Olmsted County, Minnesota, Ophthalmology, 1999, 106(4):746–750.

Lin HY, Cheng CY, Hsu WM, Kao WH, Chou P. Incidence of eyelid cancers in Taiwan: a 21-year review. Ophthalmology. Nov 2006;113(11):2101-7.

Jahagirdar SS, Thakre TP, Kale SM, Kulkarni H, Mamtani M. A clinicopathological study of eyelid malignancies from central India. Indian J Ophthalmol 2007; 55:109–112

Paul S, Vo DT, Wilkiss RZ. Malignant and benign eyelid lesions in San Francisco: study of a diverse urban population, American Journal of Clinical Medicine, Winter 2011;8(1):40-46

Malhotra R, Huilgol SC, Huynh NT, Selva D. The Australian Mohs database: periocular squamous cell carcinoma. Ophthalmology, 2004, 111(4):617–623.

Faustina M, Diba R, Ahmadi MA, Esmaeli B. Patterns of regional and distant metastasis in patients with eyelid and periocular squamous cell carcinoma, Ophthalmology, 2004, 111(10):1930–1932.

Toshida H, Mamada N, Fujimaki T, Funaki T, Ebihara N, Murakami A et al. Incidence of benign and malignant eyelid tumors in Japan. Int J Ophthalmic Pathol 2012, 1(2):1-3

Uzun A, Gündüz K, Erden E, Okçu Heper A. İyi huylu gözkapağı tümörlerinde klinik ve histopatolojik tanı. Turk J Ophthalmol 2012; 42: 43-46

Gökmen Soysal H, Albayrak A. Göz kapaklarının primer malign tümörleri. T Oft Gaz 2001; 31: 370-377

Font RL, Croxatto JO, Rao NA, eds. Tumors of the eyelids. In: Tumors of the Eye and Ocular Adnexa . 4th ed. Washington, DC: American Registry of Pathology, AFIP; 2006:155–221
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.