TÜRK PLASTİK CERRAHİ GEÇMİŞİNDE EKSİK BİR PARÇA: OP. DR. CAFER TAYYAR KANKAT

Ufuk AYDIN , Ramazan KAHVECİ

Özet


"Cafer Tayyar Kankat, yaşlı bir imparatorluğun yıkılışına ve genç bir cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmiş, yaşadığı dönemde pek tanınmayan, ancak, yaptıkları ile Türkiye'de Beyin Cerrahisinin gelişmesine öncülük etmiş başarılı bir cerrahtır. Yurtdışında aldığı cerrahi eğitiminin ardından, görgü ve deneyimleri ışığında, İstanbul'da ve Adana'da mesleğini icra etmiştir. Meslek hayatının büyük bölümünde Nöroşirürji ile meşgul olan Cafer Tayyar Kankat, sonraları Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile ilgilenmeye başlamış ve bu dalda çok sayıda ameliyat yapmıştır. Plastik Cerrahi ile ilgili çalışmalarını, 1946 yılı Kader matbaası basımlı ""Plastik, Reparatris ve Estetik Şirürjisi "" adlı kitabında yayımlamıştır. Kitabı, dönemin cerrahi anlayışını ve toplumun Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi'ye olan bakışını yansıtması bakımından değerli bir kaynaktır. "

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.